نقل است که همسایگان او گفتند که ما او را از دیوانگان می شمردیم. او به هر محلت که فرو رفتی، کودکان او را سنگ زدندی. او گفتی:ساقهای من باریک است. سنگ کوچکتر اندازید تا پای من خون آلوده نشود و از نماز نمانم که مرا غم نماز است، نه غم پای.

ذکر اویس قرنی

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 12 مرداد 1390    | توسط: محمد    |    | نظرات()