و گفت: اگر همۀ دولتها1 که خلایق را بوَد، در حوالۀ2 شما افتد، در حواله مشوید. و اگر همۀ بی دولتی ها در راهتان افتد، نا امید مگردید. که کار خدای عزّ و جلّ کُن فَیکون است.

ذکر بایزید بسطامی

1- دولت : سعادت ، طالع ، نیکبختی

2 - حواله: آنچه به کسی واگذار گردد

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 23 مرداد 1392    | توسط: محمد    |    | نظرات()