نقل است که روزی حسن بصری یکی را دید که می گریست.گفت: چرا می گریی؟ گفت: به مجلس محمد بن کعب قرظی بودم، و نقل می کرد که: مردمانی باشند از مومنان که به شومیِ گناهانشان، چندین سال در دوزخ بمانند. حسن گفت: کاشکی حسن از آنهایی بود که بعد از هزار سال او را از دوزخ بیرون آوردندی.
نوشته شده در تاریخ شنبه 29 مرداد 1390    | توسط: محمد    |    | نظرات()