پس هرم اویس را گفت: مرا وصیتی کن. گفت: مرگ را زیر بالین دار، چون بخسبی. و پیش چشم دار، چون برخیزی و در خردی گناه منگر. در بزرگی آن نگر که در حق وی عاصی می شوی. اگر گناه را خرد داری، خداوند را خرد داشته باشی. 

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 مرداد 1390    | توسط: محمد    |    | نظرات()