گفت:کسانی که پیش از شما بوده اند، قرآن را، نامه ای دانستند که از حق به ایشان رسید. به شب تأمل کردندی و به روز بدان کار کردندی. اما شما درس کردید و عمل بدان، ترک کردید. اِعراب و حروف آن درست کردید و بدان بارنامۀ دنیا می سازید.
حسن بصری

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 مرداد 1390    | توسط: محمد    |    | نظرات()