پس چون کسی را دیدید که بدون سابقۀ موّدت او را دوست می دارید، به خیر وی امیدوار باشید و اگر کسی را بدون سابقۀ عداوت تنفرانگیز یافتید، از وی بپرهیزید.
امیرالمومنین)ع(

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 مرداد 1390    | توسط: محمد    |    | نظرات()