نقل است که در حال کودکی معصیتی بر وی رفته بود. هر گه که پیراهنی نو بدوختی، آن گناه بر گریبان نوشتی. سپس چندان بگریستی که بیهوش گشتی.

ذکر حسن بصری

نوشته شده در تاریخ جمعه 21 مرداد 1390    | توسط: محمد    |    | نظرات()