و گفت: اگر هشت بهشت را در کلبۀ ما گشایند و ولایت هر دو سرای را به ما دهند، هرگز بدان یک آه که در سحرگاه بر یاد شوق او از جان ما برآید، ندهیم نیز یک نفس که به درد او براریم، با ملک هژده هزار عالم برابر نکنیم.

      بایزید بسطامی


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 مرداد 1390    | توسط: محمد    |    | نظرات()