گفت: الهی! مرا از دنیا هرچه قسمت کرده ای، به دشمنان خود ده. و هر چه از آخرت قسمت کرده ای، به دوستان خود ده. که ما را تو بسی.

                                                          به جان پیر خرابات و حق صحبت او        كه نیست در سر من جز هواى خدمت او

                                                       حافظ

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 مرداد 1390    | توسط: محمد    |    | نظرات()