فاروق را گفتند وصیتی کن. گفت: ای مرد خدای را شناسی؟ گفت: بلی. گفت: اگر غیر اورا نشناسی تو را به. گفت: زیاده کن. گفت: ای مرد خدای _ عزّ و جلّ _ تو را می داند؟ گفت: داند. گفت: اگر دیگری تو را نداند بهتر.
ذکر اویس قرنی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 16 مرداد 1390    | توسط: محمد    |    | نظرات()