نقل است که صادق ازابوحنیفه پرسید که:عاقل چه کسی است؟ گفت:آن که تمییز(فرق گذاشتن) کند میان خیر و شر.صادق گفت:بهایم (چهارپایان) نیز تمییزتوانند کرد میان آنکه او را بزنند یا او را علف دهند.ابوحنیفه گفت:به نزدیک تو عاقل کیست؟ گفت:آن که تمییز کند میان دو خیر و دو شر.تا از دو خیر خیرالخیرین اختیار کند و از دو شر خیر الشّرین برگزیند.
تذکرة الاولیاء_ذکر ابن محمد امام صادق(ع)

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 11 مرداد 1390    | توسط: محمد    |    | نظرات()