گفت:الهی! مرا از دنیا هرچه قسمت کرده ای، به دشمنان خود ده. و هر چه از آخرت قسمت کرده ای، به دوستان خود ده. که ما را تو بسی.

و گفت:بار خدایا! اگر فردا مرا به دوزخ کنی من فریاد برآورم که تو را دوست داشته ام، با دوستان چنین کنند؟.


و شبی می گفت:یارب! دلم حاضر کن، یا نماز بی دل قبول کن.
مناجات رابعه عدویهنوشته شده در تاریخ پنجشنبه 13 مرداد 1390    | توسط: محمد    |    | نظرات()