هرکه را سخن نه از سر حکمت است، آن عین آفت است. هر که را خاموشی نه از سر فکرت است، آن شهوت و غفلت است. و هر که را نظر نه از سر عبرت است، آن همه لهو و زلّت است.
حسن بصری

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 13 مرداد 1390    | توسط: محمد    |    | نظرات()