نقل است که در حال کودکی معصیتی بر وی رفته بود. هرگه که پیراهنی نو بدوختی، آن گناه بر گریبان نوشتی. پس چندان بگریستی که بیهوش گشتی.

و نیز نقل است که روزی این خبر می خواند که « آخَرُ مَن یُخرَج مِن النّار، رَجُل یقال له هُناد » _ آخرین کسی که از دوزخ بیرون آید از امت من، هناد بُوَد. _ حسن گفت: کاشکی من او بودمی .
ذکر حسن بصری

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 12 مرداد 1390    | توسط: محمد    |    | نظرات()