اما بعد، چون از قرآن و اخبار گذشتی، هیچ سخن بالای سخن مشایخ طریقت نیست. که سخن ایشان نتیجه ی کار و حال است نه ثمره ی حفظ و قال، و از عیان است نه از بیان، و از اسرار است نه از تکرار، و از علم لَدُنی است نه از علم کسبی، و از جوشیدن است نه کوشیدن، و از عالم «اَدَّبَنَی رَبَّی» است نه از جهان «عَلَّمَنی اَبی»؛ که ایشان ورثه ی انباءاند_صلوات الرحمن علیهم اجمعین _

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 11 مرداد 1390    | توسط: محمد    |    | نظرات()